صفحه نخست | اخبار و رویدادها
شعری که زهرا اشراقی خطاب به سید حسن خمینی منتشر کرد.

زهرا اشراقی نوه گرامی امام با انتشار این عکسي در اینستاگرام خود نوشت:

هر کس یک دلبر جانانه دارد، و ما تو را...

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 13 خرداد 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/663957-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3