صفحه نخست | اخبار و رویدادها
پیام تسلیت سید حسن خمینی به مناسبت درگذشت سید رضا نیری

بسمه تعالى
درگذشت برادر بزرگوار و عزیز حضرت آقاى سید رضا نیرى رحمت الله علیه موجب تأسف و تأثر شد. آن مرحوم از یاران صادق امام عظیم الشأن مان در روزهاى مبارزه بود. تلاش هاى خستگى ناپذیر ایشان در راه اندازى کمیته امداد امام و خدمت رسانى پاکبازانه ایشان به محرومین و مستضعفین، بى شک توشه ى گرانقدرى براى آن مرحوم خواهد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت درگذشت این عزیز سفر کرده به خانواده ایشان و همه ى یارانشان، از خداى متعال براى آن فقید سعید حشر با اولیاء صالحین را مسئلت دارم.
سید حسن خمینى
١٠ تیر ١٣٩٦

تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 11 تیر 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/689053-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%DB%8Chttp://