صفحه نخست | اخبار و رویدادها
دیدار یادگار امام با آیت الله العظمی وحید خراسانی و آیت الله استادي

در مراسم چهلمین روز درگذشت فقیه مجاهد حضرت آیت الله راستى کاشانى طاب ثراه که در حسینیه شهداء قم برگزار شد، توفیق رفیق شد و خدمت استاد بزرگوارم حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانى مد ظله العالى رسیدم. این مجالست با سعادت هم نشینى با استاد دیگرم که حق بزرگى بر من دارد ، حضرت آیت الله استادى قرین شد. خدا سایه بزرگان اندیشه اسلامى و استوانه هاى حوزه را مستدام بدارد.

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 6 آبان 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/773752-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1