صفحه نخست | اخبار و رویدادها
حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی: در اندیشه امام باید به هر موضوع در جای خود و به اندازه بار ارزشی آن توجه کرد

یادگار امام با تأکید بر توجه به تمام ابعاد اندیشه امام، گفت: اگر می خواهیم مکتب امام را بشناسیم و بشناسانیم، باید به این رکن رکین توجه شود که هر شیء و موضوع در جای خودش و به اندازه بار ارزشی آن باشد.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در اجلاسیه مدرسان درس وصیت نامه سیاسی-الهی حضرت امام خمینی که در واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، «تحریف» را از جمله آفت های مورد تهدید امام و اندیشه ایشان ذکر کرد و اظهار داشت: تحریف که بازگرداندن یک شیء از معنای اصلی اش است در دو نوع مستقیم و غیر مستقیم رخ می دهد که نوع مستقیم آن روشن بوده و در طول تاریخ نمونه های فراوانی دارد. بدین معنا که بغض و کینه باعث می شود تا یک اتفاق یا جمله صریح بطور مستقیم مورد تحریف قرار گیرد.

وی ضمن روایت چند نمونه تاریخی از تحریف مستقیم، جلوگیری از این نوع تحریف را وظیفه همگان دانست و افزود: متأسفانه امروز اینگونه است که اگر نفع افراد در یک تحریف بود، در قبال آن سکوت می کنند و اگر ضرری به آنها وارد می کند حرف می زنند و اعتراض می کنند و اگر خاطره ای به نفع شان بود سکوت اختیار کرده و در غیر این صورت معترض می شوند.

یادگار امام تحریف غیر مستقیم یک اندیشه و منش را تهدیدی جدی تر عنوان کرد و گفت: معمولا مکاتب، فلسفه ها و اندیشه ها چندین پایه و اصل اساسی دارند که اگر یکی از این پایه ها فربه تر از سایرین تصویر شد به مرور زمان آن مکتب کاریکاتوریزه می شود و اگر نسبت میان پایه ها به هم ریخته شد، تصویر ساخته شد واقعی نیست.

وی یادآور شد: بارها در سخنانم از این مثال استفاده کرده ام که اگر چشم، یک دهم صورت شما یا بینی یک چهارم آن است، در کاریکاتور این نسبت ها به هم می خورد و کسی که آن را می بیند شما را در آن می بینید اما این تصویر واقعی شما نیست.  بنابراین اگر درون یک مکتب فکری هم نسبت ها به هم ریخته شود آن مکتب تحریف غیر مستقیم شده است.

سید حسن خمینی تصریح کرد: آنچه امروز در جهان اسلام بدان گرفتار شده ایم نتیجه همین تحریف های ناخواسته یا از سر عشق و شور است که می بینیم یک گروه به راحتی و جلوی دوربین ها سر می بُرد و فیلم آن را نیز پخش می کند؛ در حالی که چند سال قبل باور نمی کردیم که روزی شاهد رشد چنین گروههای افراطی و خشنی باشیم.

وی با تأکید بر اینکه تمام این حوادث به اسم اسلام رخ می دهد، در حالی که اسلام اینها نیست، ادامه داد: اگر در پیروی از یک مکتب که دارای پایه های مختلفی است  به یک پایه آن توجه بیشتری شود، در آینده با یک مکتب کاریکاتوریزه شده مواجه می شویم.

یادگار امام در همین زمینه به یک نمونه تاریخی در اروپا اشاره کرد و اظهار داشت: دکارت از پدران فلسفه جدید یک یسوعی بود؛ مذهب او اساسا برای مقابله با پروتستانتیسم شکل گرفته بود و پیروانش در این جهت خود را وقف کلیسا و پاپ کرده بودند. اما دکارت با این مذهب، بعدها پایه گذار مکتبی شد که از آن بی دینی بیرون بدست آمد؛ یعنی از دل اندیشه  کسی که می خواست همه چیز را به دامن کلیسا برگرداند، پراگماتیسم مدرن خارج شد. لذا امروز کشیش هایی داریم که خدا باور نیستند اما می گویند چون خداباوری برای بشر منفعت دارد ما هم می گوییم خدا هست!

وی همچنین با خاطرنشان ساختن چگونگی شکل گیری صوفیه در ایران در دوران صفویه، گفت: همان صوفیه ای که بر اساس بخشش شکل می گیرد، درون آن گروهی به نام «ینی چری» شکل می گیرد که زنده زنده آدم می خورد و صحنه های وحشتناک زیادی همچون جوشاندن انسانها در دیگ آبجوش و پاره کردن بدن آنها را خلق کرد.

سید حسن خمینی سپس به مقطع تاریخی انقلاب مشروطه اشاره کرد و گفت: بهانه و جرقه شکل گیری مشروطه مقابله با  فردی به نام«عسگر گاریچی» بود که در خیابان مردم را آزار می داد، اما از دل همین مشروطه به دلیل آنکه صرفا به نقطه کانونی استبداد پرداخته شد و به استعمار که می تواند کارهایی بدتر از استبداد توسط آن انجام شود توجه نشد، رضاخان درآمد.  در حالی که رهبران مشروطه هیچ کدام بی دین نبودند و امثال آیات بهبهانی و طباطبایی از علمای بزرگ دینی بودند، ولی به خاطر همان نگاه غیرکامل رضاخان پدید می آید.

تولیت آستان مقدس امام خمینی در ادامه سخنان با بیان این هشدار که اگر مراقب نباشیم و در نظام و مکتب امام یکی از پایه ها را فربه تر ببینیم یک تحریف غیرمستقیم اتفاق افتاده است، تصریح کرد: امروز گروهی اینگونه بحث می کند که انگار در مکتب امام مردم نقشی ندارند و گروهی دیگر به گونه ای بحث می کنند که گویی اسلامیت توسط امام کنار گذاشته شده است؛ خیر! همان امامی که می گوید میزان رأی ملت است، نظریه ولایت فقیه را هم مطرح می کند و همان امامی که قید «مطلقه» را برای ولایت فقیه ذکر کرد، در فلسفه سیاسی و ذهنی اش بالاترین نقش و جایگاه را به مردم می دهد.

وی «عدالت» و «پیشرفت» را نیز دو عنصر مهم دیگر در اندیشه امام خمینی برشمرد و یادآور شد: امام همواره بر عدالت تکیه داشتند و عدالت جزو امّهات اندیشه ایشان است، اما پیشرفت هم در کنار آن است و پررنگ کردن عدالت به معنای فروکاستن پیشرفت نیست و اگر یکی از این دو را پررنگ کردیم دچار تحریف شده ایم.

یادگار امام خمینی، «رفع محرومیت» را دیگر شاخص مورد نظر امام و از پایه های اندیشه سیاسی ایشان دانست و گفت: در مکتب امام جنگ با فقیرو غنی نداریم، بلکه جنگ با فقر داریم و قرار نیست فقرا زیاد شوندT بلکه نظام فقر پرور باید از بین برود. لذا مراقب باشیم که نفی محرومیت به معنای توسعه فقر نباشد و از آن سو نیز توجه به توسعه موجب نشود گروههایی زیر بار آن له شوند.

وی با بیان اینکه با پررنگ کردن برخی از ابعاد اندیشه امام دچار تحریف غیر مستقیم اندیشه های ایشان شده ایم، گفت: «استقلال و عزت» و در کنار آن «همزیستی مسالمت آمیز با دنیا» از پایه های اندیشه امام است و این بدان معنا نیست که اگر می خواهیم با جهان همزیستی کنیم استقلال را از دست دهیم و اگر می خواهیم استقلال داشته باشیم با همه دنیا ستیزه کنیم.

سید حسن خمینی با اشاره به «آزادی» به عنوان یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی، گفت: ممکن است با پررنگ کردن آزادی ارزشهای اخلاقی جامعه مورد بی توجهی قرار گیرد یا خدای نکرده با پررنگ تر کردن ارزشها به آزادی بی توجهی شود.

وی گفت: علمای علم اخلاق می گویند اخلاق عین عدالت است و عدالت عین اعتدال است.؛ اعتدال یعنی حد فاصل بین افراط و تفریط و رفتن به طرف هر کدام از این طرف، خروج از اعتدال و حکمت است.

یادگار امام سپس با اشاره به موضوع اجلاسیه اظهار داشت: اگر می خواهیم مکتب امام را بشناسیم و بشناسانیم و غرض تدریس وصیت نامه و مکتب امام است، باید به این رکن رکین توجه شود که هر شیء و موضوع در جای خودش و به اندازه بار ارزشی آن باشد؛ اینکه فقط زبان تلخ  و «اشداء علی الکفار» را ملاک بگیریم صحیح نیست؛ «رحماء بینهم» هم وجود دارد. لذا باید مراقب تحریف مستقیم و غیرمستقیم باشیم.

سید حسن خمینی با اشاره به سخنان دکتر میرزاده در این اجلاسیه، یادآور شد: یکی از بحث هایی که در سخنان امام گم شده، موضوع «تحجر» است. اتفاقا یکی از بحث های مهمی که امام در دو، سه سال آخر عمر خود در کنار «اطلاق ولایت فقیه» مطرح کردند تحجر بود؛ مخاطب ایشان چه کسانی بودند و چه کسانی را بر اساس این سخنان برنمی تابیدند؟ مگر امام در مورد امثال فتوای حلال بودن برخی از انواع موسیقی نگفتند که اگر قرار است کسی در این راه فدا شود اولین نفر خودم هستم؟

وی ادامه داد: در بحث های فرهنگی و فضاهای دانشگاهی، یکی از مباحثی که امام مطرح کردند تحجر است و امروز باید تحجر را تعریف کنید و آن را خط قرمز قرار دهید؛ همانگونه که وادادگی و عدم توجه به ارزشها و بی توجهی به حجاب اسلامی نیز غیر قابل پذیرش است.

یادگار امام با تأکید بر اینکه اسلام امام کاریکاتوری نبود، گفت: اگر یک نفر جلوی من و شما شرب خمر کرد او را طرد می کنیم، اما اگر او غیبت کند، تهمت بزند و دروغ بگوید پشت سر او ممکن است نماز هم بخوانیم! در حالی که در دین خدا غیبت از زنا هم بدتر است. چرا نسبت به غیبت حساس نیستیم؟ چون اسلام ما کاریکاتوری شده است و تناسب ها در ذهن مان به هم ریخته است. اما نزد امام اینگونه نبود و هرکس جلوی ایشان غیبت می کرد ایشان چهره اش در هم تنیده می شد و بشدت برخورد می کردند.

سید حسن خمینی به خاطرات حجت الاسلام و المسلمین دعایی از مخالفت امام با دادن نسبت های دروغ به مخالفان و حتی شاه سابق، اظهار داشت: یاران امام اینگونه از ایشان می گویند؛ آنها کسانی هستند که وقتی طرفداری از امام نان نداشت و شکنجه و زندان و اعدام داشت، یار ایشان بودند. در حالی که خیلی ها بعدا به سفره آماده رسیدند و شدیدا طرفدار امام شدند و الان کاتولیک تر از پاپ شده اند. همان یاران قدیمی امام می گویند که اگر می خواستند نزد ایشان از مخالفین غیبت کنند امام رو ترش می کردند.

وی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه اگر یک نظام اندیشه گر می خواهد جدا از تحریف باقی بماند هر چیز در آن باید سر جای خودش باشد و به اندازه خودش دیده شود، گفت: برخی می گویند می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن؛ در حالی که هیچ کدام از این کارها را نباید انجام داد و مردم آزاری هم نکرد.

یادگار امام در پایان سخنان خود با بیان اینکه وقتی برخی ابعاد یک مکتب پررنگ شد از دل آن داعش بیرون می آید، تأکید کرد: در عین حال که باید به اجرای حدود اسلامی اهتمام داشت خشونت هم نباید کرد و خشونت نادرست در اسلام نیز به برخی می رسد که حاصل آنها گروههایی است که امروز در جهان اسلام خشونت های وحشیانه ای را انجام می دهند.

وی در ابتدای سخنان خود نیز از تأسیس مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد که از زمان دکتر جاسبی در هیأت موسس دانشگاه آزاد طرح شد و در دوره دکتر دانشجو تشکیل آن به تصویب رسید، قدردانی کرد و گفت: در دوره برادر عزیزم دکتر میرزاده این نهال غرس شده بارور شد که لازم می دانم به نوبه خود از مسئولان آن تشکر کنم.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به عملکرد یکساله دکتر حمید میرزاده در مسئولیت ریاست دانشگاه گفت: وی سالی خوب و پرتلاش با نمره مطلوب و مورد قبول نزد هیأت امناء و موسس دانشگاه، دانشگاهیان و مردم را گذراند.

در اجلاسیه مدرسان درس وصیت نامه سیاسی-الهی حضرت امام خمینی شماری از شخصیت های سیاسی، روحانیون و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی از جمله حجج اسلام و المسلمین مرتضی اشراقی، سید محمود دعایی، مجید انصاری علی عسگری، طه هاشمی، آقایان دکتر میرزاده و غلامعلی رجایی حضور داشتند.

همچنین خانم دکتر فاطمه طباطبایی همسر یادگار فقید امام حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی و مدرس دانشگاه حضور داشت.

در این جلسه کلیپی از صحنه های زندگی شخصی امام که توسط خانم دکتر طباطبایی فیلمبرداری شده بود نیز پخش شد.

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 25 شهریور 1393
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://jamaran.ir/fa/NewsContent-id_58103.aspx