صفحه نخست | اخبار و رویدادها
گزارش تصویری/دیدار جمعی از مدیران آموزش و پرورش قائم شهر با سید حسن خمینی

 

برای مشاهده خبر کامل این دیدار می توانید به صفحه مروبطه در پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران مراجعه نمائید.

تاریخ و زمان انتشار: جمعه 8 بهمن 1395
نویسنده:
مرجع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-16/569008-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C