صفحه نخست | اخبار و رویدادها
مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حرم امام خمینی(س) با یادگار امام دیدار کردند؛

به  گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار وزیر، معاونان و کارکنان وزارت ارشاد و جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه، گفت: در رابطه با انقلاب شکوهمند اسلامی جمله معروفی وجود دارد که می گویند انقلاب ما فرهنگی است. وجه تمایزهایی بین انقلاب ما و دیگر جنبش های سیاسی و اجتماعی جهان وجود دارد که می توان انقلاب ما را فرهنگی و با ابزار و اهداف فرهنگی معرفی کرد.

یادگار امام تصریح کرد: اگر مانند هر پدیده اجتماعی و طبیعی انقلاب را دارای چهار عامل بدانیم، یک علت فاعلی دارد که رهبران آن هستند و بی تردید در قیاس با بسیاری انقلاب های دیگر، رهبران انقلاب اسلامی ایران از جنس فرهنگ هستند. البته فرهنگ معانی متفاوت دارد اما با هر نوع تعریف رهبران انقلاب ما فرهنگی بودند و نظامی ها در آن حضور نداشتند.

وی گفت: رهبران انقلاب آمریکا نظامی ها و در فرانسه نیز افراد غیر فرهنگی هستند و یا در انقلاب روسیه هم انقلاب سربازان ناوی در حاشیه لنین گراد انقلاب را پیش می برند؛ اما رهبر کبیر انقلاب ما عنصری با شخصیت فرهنگی و ابزار فرهنگی و با استفاده از برجسته ترین تکنولوژی روز یعنی کاست و سپس تلفن پیام ها را به مردم می رساند؛ تا جایی که برخی محققان انقلاب ایران را "انقلاب کاست" خواندند.

سید حسن خمینی یادآور شد: علاوه بر امام، بقیه رهبران انقلاب ایران نیز در رده های مختلف فرهنگی هستند. شهید مطهری، شریعتی، بهشتی، باهنر، مفتح و همه کسانی که تأثیرگذار هستند عناصر دانشگاهی و فرهنگی هستند و یک حرکت نظامی چریکی و یک رهبر نظامی تفنگ به دست نمی بینید. در انقلاب اسلامی حرکت مبتنی بر سلاح نیست، بلکه مبتنی بر سخن و ارشاد و مخاطب قرار دادن دل ها است.

وی تأکید کرد: اگر به "علت مادی" انقلاب، یعنی عنصر اجتماعی توجه کنیم بی هیچ تردید انقلاب ما مردمی ترین انقلاب تاریخ است و این از مواردی است که متأسفانه کمتر به آن توجه شده است.

وی ادامه داد: حرکت هایی که در کشورهای دیگر رخ داده، علی رغم آنکه نام انقلاب دارند، در واقع کودتای نظامی است؛ البته بعدها بخش های زیادی از مردم در کشورهل همدل و همراه شدند اما اصل حرکت توده ای و مردمی نبوده است؛ به عنوان مثال انقلاب روسیه یک انقلاب حزبی است که بخشی از نظامی ها هم در حریان آن آمدند. شاید بتوان گفت که انقلاب چین جهتی از بعد مردمی را همراه دارد اما در انقلاب ایران همه بخش های مردم را می بینید.

یادگار امام گفت: در خاطرات یکی از وزیران شاه می خواندم که گفت معاونم استعفا داد و وقتی که علت را از او پرسیدم گفت من می خواهم صادق باشم. من شب ها الله اکبر می گویم و زن و بچه من هم در تظاهرات شرکت می کنند. این نمونه ای از نقش تأثیرگذار دین در جامعه است. داستان میرزای شیرازی و نهضت تنباکو نیز در همین زمینه معروف است که ناصر الدین شاه وارد اندرونی می شود و می بیند همه قلیان ها را شکانده اند؛ او می گرید چه کسی گفته این کار را انجام دهید؟ می گویند همان کسی که ما را را به عقد تو درآورده است.

وی با تأکید بر اینکه توفندگی مردمی مشابه ندارد، افزود: این حرکت یک سیل جمعیتی است که به خصوص از عید فطر سال 56 شروع می شود و در عاشورا شهر و کشور را در نی نوردد،  مختص گروهی نیست که مانند یک حزب مردم را رهبری کنند و به مردم بگویند کجا جمع شوند. آیت الله موسوی اردبیلی(ره) یکبار نقل می کردند که دانشجوها در کانون توحید از من پرسیدند که چه شعاری بگوییم؟ ما گفتیم مرگ بر شاه نگویید و حرکت را تند نکنید؛ در همان حین یک نفر آمد و گفت چه نشسته اید که مجمسه شاه را پایین آوردند.

سید حسن خمینی ادامه داد: در برهه انقلاب کسی منتظر سخن حزب و سردمداران و تشکیلات نبود. انقلاب ایران اختصاص به یک طبقه و گروه ندارد لذا بعد از انقلاب هیچ کس منتی بر سر مردم نداشت و هیچ چیز جز یک اراده ملی نیست و مردم پیروز شدند.

وی با اشاره به "علت صوری" انقلاب اسلامی، تصریح کرد: هیچ جایی سابقه ندارد که انقلابیون بر سر تفنگ سرباز گل بگذارند. این ایده از اینجا بر می خیزد که سرباز فرزند این ملت است. رضا شاه سال 20 در بازدیدی به افسر بلژیکی آموزش می گوید این ارتش چند روز می تواند مقاومت کند؟ افسر گفت از "چند ساعت" صحبت کنید. وقتی به او گفتند چرا تلخ جواب دادی؟ گفت خیلی شیرین جواب دادم؛ باید می گفتم از "چند ثانیه" صحبت کنید.

یادگار امام گفت: ارتشی که ریشه در خانه مردم داشته باشد در مقابل آنان نمی ایستد. در کودتای نوژه امام تعبیر زیبایی دارد که خطاب به کودتاچیان می گویند هواپیمای شما بالأخره باید جایی بر زمین بنشیند؛ آنگاه با مردن چه می کنید؟

سید حسن خمینی تأکید کرد: اگر مردم با یک انقلاب باشند همه حوادث هم که پیش بیایند هیچ اتفاقی نمی افتد.

وی اظهار داشت: هدف انقلاب، پیاده کردن اخلاق در جامعه بود. اینکه چقدر نزدیک شدیم بحث دیگری است اما هدف همان است که پیامبر (ص) فرمود «إنی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق»؛ این غایت انقلاب است و برای اینکه توفیق انقلاب را هم بسنجیم باید با میزان توسعه این هدف بسنجیم.

وی تأمید کرد: انقلاب کار بسیار بزرگی است که به ذره ذره آن افتخار می کنیم؛ این کار نه جبر تاریخ بلکه امری اختیاری، صحیح، درست و در زمان خودش بود اما باید مراقب باشیم هدف انقلاب را گم نکنیم.

سید حسن خمینی ادامه داد: هدف انقلاب توسعه اخلاق در جامعه است تا همه "بهتر" شویم.

یادگار امام در پایان گفت: فضای عمومی فرهنگی جامعه ما و متصدیان و هنرمندان از مهمترین عوامل شکل گیری یک جامعه اخلاقی است. اگر همه عوامل سعادت فراهم باشد اما اخلاق نباشد، جامعه از درون تهی می شود.

تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 9 فروردین 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/572060-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA