صفحه نخست | اخبار و رویدادها
گیلان از قله هاى تمدن و تاریخ ماست

گیلان بى شک از قله هاى تمدن و تاریخ ماست. همت دوستان در مسیر توسعه استانشان ارزشمند و ستودنى است. برخى از حاضران از بیکارى در استان شکوه داشتند و برخى به پیشینه ى هنر و دانش مردمانشان اشاره مى کردند. دوستى هم شعرى گیلکى خواند و ترجمه اش کرد. هر وقت یاد گیلان و مازندران بیافتید دلتنگشان مى شوید. خدا فرداى این سرزمین را آبادتر و آینده ى مردمانش را با شادى بیشتر قرین نماید.

تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 9 فروردین 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/577116-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA