صفحه نخست | اخبار و رویدادها
یادداشت سید حسن خمینی به مناسبت درگذشت عارف لرستانی

يادگار گرامي امام در اینستاگرام خود نوشت:

درگذشت دوست هنرمندمان جناب آقاى عارف لرستانى باعث تأثر همه ى کسانى است که او را از نزدیک مى شناختند و یا با آثار و توانمندى هاى او آشنایى داشتند.

خداى متعال او را غریق رحمت کند و در جوار رحمت خود مهمان دارد.

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 26 فروردین 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/616676-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C