صفحه نخست | اخبار و رویدادها
شرکت در فرایند انتخابات وظیفه اخلاقى و دینى و عقلى است/ شناختن ، شناساندن و توجه دادن به آنچه اثراتى بسیار بزرگتر از روز و ماه و سال دارد، از کارهاى مهم این هفته هاست

حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

شرکت در فرایند انتخابات و حساسیت داشتن نسبت به سرنوشت کشورمان وظیفه ى اخلاقى و دینى و عقلى است. گاهى یک روز براى سالها مسیر جامعه ى ما را تغییر  مى دهد. شناختن ، شناساندن و توجه دادن به آنچه اثراتى بسیار بزرگتر از روز و ماه و سال دارد، از کارهاى مهم این هفته هاست.

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 19 اردیبهشت 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/642261-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA