صفحه نخست | اخبار و رویدادها
دعوت یادگار امام از مردم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری: سرنوشت سال ها و دهه هاى بعد خود را به اراده خود رقم زنیم

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«همه با هم در انتخابات ریاست جمهورى شرکت کنیم تا سرنوشت سال ها و دهه هاى بعد خود را به اراده خود رقم زنیم».

تاریخ و زمان انتشار: دو شنبه 25 اردیبهشت 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/647385-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85