صفحه نخست | اخبار و رویدادها
سید حسن خمینی: حضور حماسى مردم یک نقطه درخشان در تاریخ ایران ساخت. جاى خالى آقاى هاشمى امروز بیشتر احساس مى شود.

سید حسن خمینی در اینستاگرام خود نوشت: حضور حماسى و افتخار آفرین مردم ، از انتخابات دیروز یک نقطه درخشان در تاریخ ایران ساخت. "دیروزِ شما" ،فرداى همه ایرانیان را رقم خواهد زد.
جاى خالى آقاى هاشمى امروز بیشتر احساس مى شود.
...فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ...[از مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند]
بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند [و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده ‏اند.]

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 30 اردیبهشت 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/652998-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%AF