صفحه نخست | اخبار و رویدادها
عکسی که سید حسن خمینی از حضور اعضای شورای شهر در حرم مطهر امام منتشر کرد

سید حسن خمینی در کپشن عکس اینستاگرامی خود نوشت: امروز. حرم امام. حضور رییس و اعضاى محترم شوراى اسلامى شهر تهران و شهردار منتخب شهر تهران

تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 5 شهریور 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/723159-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF