صفحه نخست | اخبار و رویدادها
عکس قدیمی و جالب یک عضو شورای شهر تهران با سید حسن خمینی

محمد علیخانی در صفحه اینستاگرام خود عکسی قدیمی از دوران جوانی خود و سید حسن خمینی منتشر کرد.

تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 5 شهریور 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/723235-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C