صفحه نخست | اخبار و رویدادها
روایت سید حسن خمینی از جایگاه آقا مصطفی نزد مادر

یادگار امام در صفحه شخصی اینستاگرامی خود نوشت: فردا اول آبان سالروز عروج فرزند مجتهد و اندیشمند امام، مرحوم آیت الله سید مصطفى خمینى است. مرگ کسیکه من او را عمو مصطفى صدا مى زدم ، بیش از هر کس براى مادر ایشان تلخ و شکننده بود. یاد ندارم که نام مصطفى _ که هم امام و هم خانوم او را داداش مى خواندند_ در حضور این مادر به زبان آورده شده باشد و بغض و اشک ایشان را باعث نگردیده باشد. خدایش رحمت آورد و بر روح و روان او و پدر و مادر و برادرش غفران واسع خویش را نازل فرماید

تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 3 آبان 1396
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/772261-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1