صفحه نخست | اخبار و رویدادها
تسلیت سید حسن خمینی در پی درگذشت سید علی صدر

سید حسن خمینی با انتشار این تصویر در اینستاگرام خود نوشت:

امشب در کمال تأسف مطلع شدم که حضرت مستطاب استاد سید على صدر به رحمت خدا پیوست. این بزرگوار که در خانواده ى ما، با عنوان دایی جان آقا على شناخته مى شدند، برادر آیت الله سید رضا صدر و امام موسى صدر و دایى مادر من بودند. دل دریایى و روح بزرگ و طبع سلیم از ویژگى هاى آن مرحوم به حساب مى آمد. خدایش رحمت آورد و بر پدر و برادران و خواهرانش لطف و کرامت خویش را نازل فرماید و با اولیاء خویش محشور دارد.

تاریخ و زمان انتشار: شنبه 5 خرداد 1397
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/927053-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1