صفحه نخست | اخبار و رویدادها
تسلیت سید حسن خمینی در پی درگذشت برادر شهیدان اسماعیلی

 

بسمه تعالی

درگذشت برادر عزیزمان، مرحوم آقای صفر علی اسماعیلی که شرافت جانبازی در دفاع مقدس را از یک سو و از سوی دیگر داغ سه برادر شهید را بر دل داشت موجب تأثر شد.

این مصیبت را به مادر داغ دیده و برادر عزیزش تسلیت عرض می نمایم و برای او و برادران و پدر بزرگوارش حشر با اولیاء الله مسئلت دارم .

سید حسن خمینی

تاریخ و زمان انتشار: پنج شنبه 24 خرداد 1397
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/940469-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C