صفحه نخست | اخبار و رویدادها
پیام تبریک يادگار امام در پی قهرمانی کشتی‌گیران نوجوان در رشته‌های آزاد و فرنگی جهان

«قهرمانی کشتی‌گیران نوجوان کشورمان در رشته‌های آزاد و فرنگی کارى بسیار بزرگ است. ورزش را هم در حد و اندازه قهرمانى و هم در غیر آن ، باید از مراحل پایه ای تر و با کار روى نوجوانان آغاز کرد. قهرمانى نوجوانان غیور ایران نشان مى دهد که این مهم در مدیران ورزش به ویژه در میان مسئولان فدراسیون کشتى به خوبى مورد توجه است. به همه ورزشکاران عزیز و کادر فنى و مدیران تیم تبریک مى گویم و امیدوارم پیروزى ها و قهرمانى ها در همه مقاطع سنى نصیب فرزندان کشورمان شود.»

تاریخ و زمان انتشار: دو شنبه 18 تیر 1397
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/960690-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86