صفحه نخست | اخبار و رویدادها
دیدار جمعی از اعضای مجلس علمای شیعه اروپا با سید حسن خمینی

جمعی از اعضای مجلس علمای شیعه اروپا با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی دیدار کردند.

تاریخ و زمان انتشار: دو شنبه 18 تیر 1397
نویسنده:
مرجع:
آدرس: http://https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-19/959613-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C