صفحه نخست | اخبار و رویدادها
دیدار مدیرعامل، معاونان و جمعی از کارکنان هواپیمایی هما با سید حسن خمینی

دکتر فرزانه شرفبافی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هواپیمایی هما و جمعی از کارکنان این سازمان ضمن تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام(س) با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی دیدار کردند.

تاریخ و زمان انتشار: پنج شنبه 18 بهمن 1397
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-19/1113867-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C