صفحه نخست | دیدگاه ها و تالیفات | دست نوشته ها | شرح مختصر دعای مکارم الاخلاق

ماه بی نظیر و پرفروغ رمضان، برای یک ماه جهان اسلام را در فضای معرفتی و روحانی عمیقی فرو می برد. زمینیان پای بر محمل رمضان می نهند تا آفاق و انفس را سیر می کنند و آسمانیان پای بر بال‌های نور می گذارند تا "انسان" را به معراج برسانند. تنها با تکیه بر دانش ائمه و بزرگان می توان چهره از فوائد افسانه وار رمضان برکشید و بازخوانی میراث معنوی و ثمره مادی رمضان، ضرورتی انکارناپذیر است.

این مهم، در سالهای گذشته با انتشار سلسله یادداشت های روزانه حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی با عنوان "دلیل راه" و "آیین مسلمانی" پی گرفته شد و امسال نیز، یادگار گرانقدر امام راحل، در سلسله یادداشت های دیگری با عنوان "شرح مختصر دعای مکارم الاخلاق" به بازخوانی معارف رمضانی اسلام می پردازد.

شرح مختصر دعاى مکارم الاخلاق / گفتار اول: صحیفه سجادیه
شرح مختصر دعاى مکارم الاخلاق / گفتار دوم: دعای مکارم الاخلاق
شرح مختصر دعاى مکارم الاخلاق / گفتار سوم: مکارم الاخلاق
شرح مختصر دعاى مکارم الاخلاق / گفتار چهارم: اخلاق چیست؟
شرح مختصر دعاى مکارم الاخلاق / گفتار پنجم: صلوات و مسئله اجابت دعا
شرح مختصر دعاى مکارم الاخلاق / گفتار ششم: اهمیت و چگونگی صلوات بر پیامبر و اهل بیت پاک او
شرح مختصر دعاى مکارم الاخلاق / گفتار هفتم: کمال ایمان
شرح مختصر دعاى مکارم الاخلاق / گفتار هشتم: یقین برتر
شرح مختصر دعاى مکارم الاخلاق / گفتار نهم: احسن النیات
شرح مختصر دعاى مکارم الاخلاق / گفتار دهم: بهترین اعمال
قبلی۱بعدی