صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال پنجم (1397-1396): جلسات 51 تا 99

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ موضوع مبحث پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 471 96/11/02 شبیه سازی

ادله حرمت شبیه سازی

جلسه 52
جلسه 472 96/11/03 شبیه سازی

ادله حرمت شبیه سازی

جلسه 53
جلسه 473 96/11/04 شبیه سازی

جمع بندی

جلسه 54
جلسه 474 96/11/07 تشریح

مقدمات

جلسه 55
جلسه 475 96/11/08 تشریح مقدمات

جلسه 56
جلسه 476 96/11/09 تشریح مقدمات

جلسه 57
جلسه 477 96/11/15 تشریح

ادله تحریم مطلق تشریح

روایات تحریم مثله

جلسه 58
جلسه 478 96/11/16 تشریح

ادله تحریم مطلق تشریح

روایات تحریم مثله

جلسه 59
جلسه 479 96/11/17 تشریح

ادله تحریم مطلق تشریح

روایات دال بر وجوب احترام میت

جلسه 60
جلسه 480 96/11/18 تشریح

ادله تحریم مطلق تشریح

جلسه 61
جلسه 481 96/11/23 تشریح

جمع‌بندی تشریح

جلسه 62
جلسه 482 96/11/24 تشریح

جمع‌بندی بحث تشریح

جلسه 63
جلسه 483 96/11/25 تشریح

خاتمه

جلسه 64
جلسه 484 96/12/05

ترقیع (پیوند اعضاء)

مقدمات

جلسه 65
جلسه 485 96/12/06

ترقیع (پیوند اعضاء)

مقدمات

جلسه 66
جلسه 486 96/12/07

ترقیع (پیوند اعضاء)

مقدمات

جلسه 67
جلسه 487 96/12/08 ترقیع (پیوند اعضاء)

دفن اجزاء میت

جلسه 68
جلسه 488 96/12/09 ترقیع (پیوند اعضاء)

روایات دال بر وجوب دفن اجزاء میت

جلسه 69
جلسه 489 96/12/12 ترقیع (پیوند اعضاء)

اگر اجزاء میته را بخواهند به زنده پیوند بزنند، لازم می‌آید جسمی نجس به انسان زنده پیوند بخورد و این باعث بطلان نماز و وضو می‌شود.

جلسه 70
جلسه 490 96/12/14 ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا اگر حیات یک عضو آدمی به پیوند اعضا وابسته باشد، عنوان اضطرار بر این نیاز، صادق است؟

جلسه 71
جلسه 491 96/12/15 ترقیع (پیوند اعضاء) آیا قطع اجزاء انسان زنده جایز است؟

جلسه 72
جلسه 492 96/12/16 ترقیع (پیوند اعضاء) آیا قطع اجزاء انسان زنده جایز است؟

جلسه 73
جلسه 493 96/12/19 ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا قطع اجزاء رئیسه از بیماری که دچار مرگ مغزی شده است جایز است؟

(یعنی اجزائی که قطع آنها به مرگ منتهی می‌شود)

جلسه 74
جلسه 494 96/12/20 ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا قطع اجزاء رئیسه از بیماری که دچار مرگ مغزی شده است جایز است؟

(یعنی اجزائی که قطع آنها به مرگ منتهی می‌شود)

جلسه 75
جلسه 495 96/12/21 ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا قطع اجزاء رئیسه از بیماری که دچار مرگ مغزی شده است جایز است؟

(یعنی اجزائی که قطع آنها به مرگ منتهی می‌شود)

جلسه 76
جلسه 496 96/12/22 ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا قطع اجزاء رئیسه از بیماری که دچار مرگ مغزی شده است جایز است؟

(یعنی اجزائی که قطع آنها به مرگ منتهی می‌شود)

جلسه 77
جلسه 497 96/12/23 ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا قطع اجزاء رئیسه از بیماری که دچار مرگ مغزی شده است جایز است؟

(یعنی اجزائی که قطع آنها به مرگ منتهی می‌شود)

جلسه 78
جلسه 498 97/01/18 ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا برای انسان واجب است که اضطرار دیگران را رفع کند؟

جلسه 79
جلسه 499 97/01/19 ترقیع (پیوند اعضاء) آیا برای انسان واجب است که اضطرار دیگران را رفع کند؟

جلسه 80
جلسه 500 97/01/20

ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا برای انسان واجب است که اضطرار دیگران را رفع کند؟

جلسه 81
جلسه 501 97/01/21

ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا برای انسان واجب است که اضطرار دیگران را رفع کند؟

جلسه 82
جلسه 502 97/01/22

ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا برای انسان واجب است که اضطرار دیگران را رفع کند؟

جلسه 83
جلسه 503 97/01/26

ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا برای انسان واجب است که اضطرار دیگران را رفع کند؟

جلسه 84
جلسه 504 97/01/27

ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا برای انسان واجب است که اضطرار دیگران را رفع کند؟

جلسه 85
جلسه 505 97/01/28

ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا برای انسان واجب است که اضطرار دیگران را رفع کند؟

جلسه 86
جلسه 506 97/01/29

ترقیع (پیوند اعضاء)

آیا برای انسان واجب است که اضطرار دیگران را رفع کند؟

جمع‌بندی

جلسه 87
جلسه 507 97/02/01 تداوی

مسئله اول: اباحه تداوی

جلسه 88
جلسه 508 97/02/02 تداوی

مسئله اول: اباحه تداوی

جلسه 89
جلسه 509 97/02/03 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

جلسه 90
جلسه 510 97/02/04 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

جلسه 91
جلسه 511 97/02/05 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

جلسه 92
جلسه 512 97/02/08 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

جلسه 93
جلسه 513 97/02/09 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

جلسه 94
جلسه 514 97/02/10 تداوی

تداوی مکروه

جلسه 95
جلسه 515 97/02/11 تداوی

تداوی مستحب

جلسه 96
جلسه 516 97/02/15 تداوی

بررسی نکاتی پیرامون تداوی

جلسه 97
جلسه 517 97/02/16 تداوی

تداوی به رُقیَه و عوذَه

(طلسم، افسون، بازوبند)

جلسه 98
جلسه 518 97/02/17 تداوی

خاتمه: آداب مریض

جلسه 99
جلسه 519 97/02/18 تداوی

خاتمه: آداب مریض

قبلیبعدی