صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال ششم (1398-1397): جلسات 51 تا 102

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل
تاریخ موضوع مبحث پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 570 97/10/11 غنا و موسیقی

دلیل چهارم بر حرمت غنا

کلام شیخ انصاری

جلسه 52
جلسه 571 97/10/12 غنا و موسیقی دلیل پنجم بر حرمت غنا

جلسه 53
جلسه 572 97/10/15 غنا و موسیقی روایات وارده در تحریم غنا

جلسه 54
جلسه 573 97/10/16 غنا و موسیقی روایات وارده در تحریم غنا

جلسه 55
جلسه 574 97/10/17 غنا و موسیقی روایات وارده در تحریم غنا

جلسه 56
جلسه 575 97/10/18 غنا و موسیقی روایات وارده در تحریم غنا

جلسه 57
جلسه 576 97/10/19 غنا و موسیقی

روایات وارده در تحریم غنا

روایات خاصه

جلسه 58
جلسه 577 97/10/22 غنا و موسیقی

روایات وارده در تحریم غنا

روایات خاصه

جلسه 59
جلسه 578 97/10/23 غنا و موسیقی

روایات وارده در تحریم غنا

روایات خاصه

جلسه 60
جلسه 579 97/10/24 غنا و موسیقی

روایات وارده در تحریم غنا

روایات خاصه

جلسه 61
جلسه 580 97/10/25 غنا و موسیقی ارتباط غنا و نیاحه

جلسه 62
جلسه 581 97/10/26 غنا و موسیقی ارتباط غنا و نیاحه

جلسه 63
جلسه 582 97/11/06 غنا و موسیقی ارتباط غنا و نیاحه

جلسه 64
جلسه 583 97/11/07 غنا و موسیقی دسته دوّم روایت تحریم غنا

جلسه 65
جلسه 584 97/11/08 غنا و موسیقی دسته دوّم روایت تحریم غنا

جلسه 66
جلسه 585 97/11/09 غنا و موسیقی دسته سوم

جلسه 67
جلسه 586 97/11/13 غنا و موسیقی دسته سوم

جلسه 68
جلسه 587 97/11/14 غنا و موسیقی دسته چهارم

جلسه 69
جلسه 588 97/11/15 غنا و موسیقی

جمع بندی دسته چهارم

جمع بندی غنا

جلسه 70
جلسه 589 97/11/16 حکم تغنّی به مراثی و قرائت قرآن کلام حضرت امام

جلسه 71
جلسه 590 97/11/17 حکم تغنّی به مراثی و قرائت قرآن کلام حضرت امام

جلسه 72
جلسه 591 97/11/23 حکم تغنّی به مراثی و قرائت قرآن اشکال امام بر کلام شیخ انصاری

جلسه 73
جلسه 592 97/11/24 حکم تغنّی به مراثی و قرائت قرآن نقد تقریر چهارم توسط حضرت امام

جلسه 74
جلسه 593 97/11/27 حکم تغنّی به مراثی و قرائت قرآن نقد تقریر چهارم توسط حضرت امام

جلسه 75
جلسه 594 97/11/28 حکم تغنّی به مراثی و قرائت قرآن نقد تقریر چهارم توسط حضرت امام کلام حضرت امام در تعارض بین ادله استحباب و ادله حرمت

جلسه 76
جلسه 595 97/11/29 حکم تغنّی به مراثی و قرائت قرآن خاتمه

جلسه 77
جلسه 596 97/11/30 رقص آیا لغو حرام است؟

جلسه 78
جلسه 597 97/12/01 رقص کلام شیخ انصاری

جلسه 79
جلسه 598 97/12/05 رقص کلام شیخ انصاری

جلسه 80
جلسه 599 97/12/06 رقص سخن مرحوم خویی

جلسه 81
جلسه 600 97/12/08 رقص سخن مرحوم خویی

جلسه 82
جلسه 601 97/12/11 رقص کلام فقهاء درباره رقص

جلسه 83
جلسه 602 97/12/13 رقص کلام فقهاء درباره رقص

جلسه 84
جلسه 603 97/12/14 رقص کلام فقهاء درباره رقص

جلسه 85
جلسه 604 97/12/15 رقص ادله تحریم

جلسه 86
جلسه 605 97/12/18 رقص ادلّه جواز

جلسه 87
جلسه 606 97/12/20 رقص ادلّه جواز

جلسه 88
جلسه 607 97/12/21 رقص جمع بندی

جلسه 89
جلسه 608 97/12/22 رقص جمع بندی

جلسه 90
جلسه 609 97/01/17 رقص جمع بندی

جلسه 91
جلسه 610 98/01/18 اختلاط زنان و مردان ادله باب

جلسه 92
جلسه 611 98/01/19 اختلاط زنان و مردان ادله باب

جلسه 93
جلسه 612 98/01/21 اختلاط زنان و مردان

ادله باب

جمع بندی

جلسه 94
جلسه 613 98/01/24 استهزاء مؤمنین استهزاء مؤمنین

جلسه 95
جلسه 614 98/01/25 استهزاء مؤمنین استهزاء مؤمنین

جلسه 96
جلسه 615 98/01/26 استهزاء مؤمنین استهزاء مؤمنین

جلسه 97
جلسه 616 98/01/27 استهزاء مؤمنین روایات باب

جلسه 98
جلسه 617 98/01/28 استهزاء مؤمنین

روایات باب

جمع‌بندی روایات

جلسه 99
جلسه 618 98/02/02 استهزاء مؤمنین نکته 1

جلسه 100
جلسه 619 98/02/03 استهزاء مؤمنین نکته 2

جلسه 101
جلسه 620 98/02/04 استهزاء مؤمنین نکته 3

جلسه 102
جلسه 621 98/02/07 استهزاء مؤمنین نکته 4

قبلیبعدی