صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال هفتم (1399-1398): جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل
تاریخ موضوع مبحث پی دی اف فایل صوتی
جلسه 1
جلسه 622
98/06/30 تنجیم مقدمه اول

جلسه 2
جلسه 623
98/06/31 تنجیم

مقدمه اول

جلسه 3
جلسه 624
98/07/01 تنجیم

مقدمه اول

جلسه 4
جلسه 625
98/07/02 تنجیم

مقدمه دوم: تنجیم در لغت و اصطلاح

جلسه 5
جلسه 626
98/07/06 تنجیم

مقدمه سوم

جلسه 6
جلسه 627
98/07/07 تنجیم

مقدمه چهارم

جلسه 7
جلسه 628
98/07/08 تنجیم

روایات تحریم

جلسه 8
جلسه 629
98/07/09 تنجیم

روایات تحریم

جلسه 9
جلسه 630
98/07/10 تنجیم روایات تحریم

جلسه 10
جلسه 631
98/07/13 تنجیم

آیا تنجیم دارای اصل و اساس بوده است؟

جلسه 11
جلسه 632
98/07/15 تنجیم

آیا تنجیم دارای اصل و اساس بوده است؟ / روایات

جلسه 12
جلسه 633
98/07/16 تنجیم

آیا تنجیم دارای اصل و اساس بوده است؟ / روایات

جلسه 13
جلسه 634
98/07/17 تنجیم

آیا تنجیم دارای اصل و اساس بوده است؟ / روایات

جلسه 14
جلسه 635
98/07/20 تنجیم

جمع بندی بحث از اینکه آیا اصل تأثیر کواکب قابل قبول است؟

جلسه 15
جلسه 636
98/08/11 تنجیم

جمع بندی

جلسه 16
جلسه 637
98/08/12 تنجیم

جمع بندی

جلسه 17
جلسه 638
98/08/13 کهانت معنای لغوی و اصطلاحی

جلسه 18
جلسه 639
98/08/14 کهانت معنای لغوی و اصطلاحی

جلسه 19
جلسه 640
98/08/18 کهانت کهانت  در قرآن

جلسه 20
جلسه 641
98/08/19 کهانت نظر فقهاء درباره کهانت

جلسه 21
جلسه 642
98/08/20 کهانت روایات باب

جلسه 22
جلسه 643
98/08/21 کهانت روایات باب

جلسه 23
جلسه 644
98/08/22 کهانت روایات باب

جلسه 24
جلسه 645
98/08/25 کهانت روایات باب

جلسه 25
جلسه 646
98/08/26 کهانت روایات باب

جلسه 26
جلسه 647
98/08/27 کهانت روایات باب

جلسه 27
جلسه 648
98/08/28 کهانت روایات باب

جلسه 28
جلسه 649
98/08/29 کهانت جمع بندی

جلسه 29
جلسه 650
98/09/02 قیافه معنای لغوی و اصطلاحی

جلسه 30
جلسه 651
98/09/03 قیافه معنای لغوی و اصطلاحی

جلسه 31
جلسه 652
98/09/04 قیافه اقوال فقها در مسئله

جلسه 32
جلسه 653
98/09/05 قیافه اقوال فقها در مسئله

جلسه 33
جلسه 654
98/09/06 قیافه اقوال فقها در مسئله

جلسه 34
جلسه 655
98/09/09 قیافه اقوال فقها در مسئله

جلسه 35
جلسه 656
98/09/10 قیافه ادله تحریم

جلسه 36
جلسه 657
98/09/11 قیافه ادله تحریم

جلسه 37
جلسه 658
98/09/12 قیافه ادله تحریم

جلسه 38
جلسه 659
98/09/13 قیافه ادله تحریم

جلسه 39
جلسه 660
98/09/17 قیافه ادله تحریم

جلسه 40
جلسه 661
98/09/18 قیافه ادله تحریم

جلسه 41
جلسه 662
98/09/19 قیافه جمع بندی

جلسه 42
جلسه 663
98/09/20 سحر بحث مقدماتی

جلسه 43
جلسه 664
98/09/23 سحر بررسی لغوی

جلسه 44
جلسه 665
98/09/24 سحر بررسی لغوی

جلسه 45
جلسه 666
98/09/25 سحر بررسی اصطلاحی

جلسه 46
جلسه 667
98/09/26 سحر بررسی اصطلاحی

جلسه 47
جلسه 668
98/09/27 سحر مقدمه 5

جلسه 48
جلسه 669
98/09/30 سحر مقدمه 5

جلسه 49
جلسه 670
98/10/01 سحر مقدمه 5

جلسه 50
جلسه 671
98/10/02 سحر مقدمه 6:آیا سحر واقعیت دارد؟


قبلیبعدی