صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال هشتم (1400-1399): جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل
تاریخ موضوع مبحث پی دی اف فایل صوتی
جلسه 1
جلسه 702
99/06/30 حفظ کتب ضلال مقدمه اول و دوم

جلسه 2
جلسه 703
99/06/31 جفظ کتب ضلال

کلام فقها

جلسه 3
جلسه 704
99/07/01 حفظ کتب ضلال

کلام فقها

جلسه 4
جلسه 705
99/07/02 حفظ کتب ضلال

کلام فقها

مقدمه چهارم

جلسه 5
جلسه 706
99/07/05 حفظ کتب ضلال

مقدمه چهارم

جلسه 6
جلسه 707
99/07/06 حفظ کتب ضلال

مقدمه چهارم

جلسه 7
جلسه 708
99/07/07 حفظ کتب ضلال

مقدمه چهارم

جلسه 8
جلسه 709
99/07/08 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 9
جلسه 710
99/07/09 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 10
جلسه 711
99/07/29 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 11
جلسه 712
99/07/30 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 12
جلسه 713
99/08/03 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 13
جلسه 714
99/08/05 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 14
جلسه 715
99/08/06 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 15
جلسه 716
99/08/07 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 16
جلسه 717
99/08/10 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 17
جلسه 718
99/08/11 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 18
جلسه 719
99/08/12 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 19
جلسه 720
99/08/17 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 20
جلسه 721
99/08/18 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 21
جلسه 722
99/08/19 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 22
جلسه 723
99/08/20 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 23
جلسه 724
99/08/21 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 24
جلسه 725
99/08/24 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 25
جلسه 726
99/08/25 حفظ کتب ضلال

بررسی ادله مسئله

جلسه 26
جلسه 727
99/08/26 حفظ کتب ضلال
جمع بندی

جلسه 27
جلسه 728
99/08/26 حفظ کتب ضلال

خاتمه

جلسه 28
جلسه 729
99/08/27 نوح بالباطل(نیاحه)

کلام فقها

جلسه 29
جلسه 730
99/08/27 حفظ کتب ضلال

خاتمه

جلسه 30
جلسه 731
99/08/28 نوح بالباطل (نیاحه)

ادله تحریم

جلسه 31
جلسه 732
99/09/15 سب المومن

مقدمه 1

جلسه 32
جلسه 733
99/09/16 سب المومن

مقدمه 2 

جلسه 33
جلسه 734
99/09/17 سب المومن

مقدمه3 

جلسه 34
جلسه 735
99/09/18 سب المومن

مقدمه 4

ادله تحریم

جلسه 35
جلسه 736
99/09/19 سب المومن

مقدمه 4

ادله تحریم

جلسه 36
جلسه 737
99/09/22 سب المومن

ادله تحریم


جلسه 37
جلسه 738
99/09/23 سب المومن

ادله تحریم


جلسه 38
جلسه 739
99/09/24 سب المومن

ادله تحریم


جلسه 39
جلسه 740
99/09/25 سب المومن

ادله تحریم


جلسه 40
جلسه 741
99/09/26 سب المومن

ادله تحریم


جلسه 41
جلسه 742
99/09/29 سب المومن

ادله تحریم


جلسه 42
جلسه 743
99/09/30 سب المومن

ادله تحریم


جلسه 43
جلسه 744
99/10/01 سب المومن

ادله تحریم


جلسه 44
جلسه 745
99/10/02 سب المومن

ادله تحریم


جلسه 45
جلسه 746
99/10/03 سب المومن

ادله تحریم


جلسه 46
جلسه 747
99/10/06 تقاص و مقابله

برسی آیات


جلسه 47
جلسه 748
99/10/07 تقاص و مقابله

برسی آیات


جلسه 48
جلسه 749
99/10/14 تقاص و مقابله

برسی آیات


جلسه 49
جلسه 750
99/10/16 تقاص و مقابله

برسی آیات


جلسه 50
جلسه 751
99/10/17 تقاص و مقابله

برسی آیات
قبلیبعدی