صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال نهم (1401-1400): جلسات 51 تا 100

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل
تاریخ موضوع مبحث پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 833
00/10/07 قمار

شرط بندی

جلسه 52
جلسه 834
00/10/08 قمار

شرط بندی

جلسه 53
جلسه 835
00/10/11 مسائل مترتبه بر بحث قمار

مسئله اول و دوم

جلسه 54
جلسه 836
00/10/12 مسائل مترتبه بر بحث قمار

مسئله سوم (بخت‌آزمایی)

جلسه 55
جلسه 837
00/10/13 مسائل مترتبه بر بحث قمار

مسئله سوم (بخت‌آزمایی)

جلسه 56
جلسه 838
00/10/18 مسائل مترتبه بر بحث قمار

مسئله سوم (بخت‌آزمایی)

جلسه 57
جلسه 839
00/10/19 مسائل مترتبه بر بحث قمار

مسئله سوم (بخت‌آزمایی)

جلسه 58
جلسه 840
00/10/20 مسائل مترتبه بر بحث قمار

مسئله سوم (بخت‌آزمایی)

جلسه 59
جلسه 841
00/10/21 مسائل مترتبه بر بحث قمار

مسئله سوم (بخت‌آزمایی)

جلسه 60
جلسه 842
00/10/22 مسائل مترتبه بر بحث قمار

مسئله سوم (بخت‌آزمایی)

جلسه 61
جلسه 843
00/11/04 مسائل مترتبه بر بحث قمار

مسئله سوم (بخت‌آزمایی)

جلسه 62
جلسه 844
00/11/05 مسائل مترتبه بر بحث قمار

مسئله سوم (بخت‌آزمایی)

جلسه 63
جلسه 845
00/11/06 مسائل مترتبه بر بحث قمار

مسئله سوم (بخت‌آزمایی)

جلسه 64
جلسه 846
00/11/09 مسائل مترتبه بر بحث قمار

مسئله پنجم -  نهم

جلسه 65
جلسه 847
00/11/10 رشوه

مقدمه 1

جلسه 66
جلسه 848
00/11/11 رشوه

مقدمه 1

جلسه 67
جلسه 849
00/11/19 رشوه

مقدمه 2 معنای اصطلاحی

جلسه 68
جلسه 850
00/11/20 رشوه

مقدمه 2 معنای اصطلاحی

جلسه 69
جلسه 851
00/11/23 رشوه

مقدمه 3 کلمات فقها

جلسه 70
جلسه 852
00/11/24 رشوه

مقدمه 3 کلمات فقها

جلسه 71
جلسه 853
00/11/25 رشوه

مقدمه 3 کلمات فقها

جلسه 72
جلسه 854
00/11/30 رشوه

ادله حرمت

جلسه 73
جلسه 855
00/12/01 رشوه

ادله حرمت

جلسه 74
جلسه 856
00/12/02 رشوه

ادله حرمت

جلسه 75
جلسه 857
00/12/03 رشوه

ادله حرمت

جلسه 76
جلسه 858
00/12/04 رشوه

ادله حرمت

جلسه 77
جلسه 859
00/12/07 رشوه

ادله حرمت

جلسه 78
جلسه 860
00/12/09 رشوه

ادله حرمت

جلسه 79
جلسه 861
00/12/16 رشوه

جمع بندی ادله حرمت

جلسه 80
جلسه 862
00/12/17 رشوه

جمع بندی ادله حرمت

ارتزاق قاضی

جلسه 81
جلسه 863
00/12/18 رشوه

ارتزاق قاضی

جلسه 82
جلسه 864
00/12/21 رشوه

ارتزاق قاضی

ادله حرمت

جلسه 83
جلسه 865
00/12/22 رشوه

ارتزاق قاضی

ادله حرمت

جلسه 84
جلسه 866
00/12/23 رشوه

ارتزاق قاضی

ادله حرمت

جلسه 85
جلسه 867
00/12/24 رشوه

ارتزاق قاضی

ادله حرمت

جلسه 86
جلسه 868
01/02/17 رشوه

هدیه قاضی

جلسه 87
جلسه 869
01/02/18 رشوه

هدیه قاضی

جلسه 88
جلسه 870
01/02/19 رشوه

هدیه قاضی

جلسه 89
جلسه 871
01/02/24 رشوه

هدیه قاضی

جلسه 90
جلسه 872
01/02/25 رشوه

هدیه قاضی

جلسه 91
جلسه 873
01/02/26 رشوه

هدیه قاضی

جلسه 92
جلسه 874
01/02/27 رشوه

هدیه قاضی

جلسه 93
جلسه 875
01/02/28 بیع قرآن

کلام فقها

جلسه 94
جلسه 876
01/02/31 بیع قرآن

کلام فقها

جلسه 95
جلسه 877
01/03/01 بیع قرآن

ادله تحریم

جلسه 96
جلسه 878
01/03/02 بیع قرآن

ادله تحریم

جمع بندی

جلسه 97
جلسه 879
01/03/03 بیع قرآن

ادله تحریم

جمع بندی

جلسه 98
جلسه 880
01/03/07 بیع قرآن

اخذ اجرت برای کتابت قرآن جایز است؟

قبلیبعدی